Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Bình

Hệ thống thư điện tử tỉnh Thái Bình

Gửi, nhận thư điện tử

Tự động thông báo thư đã gửi đến hộp thư người nhận

Tự động thông báo khi người nhận đã đọc thư

Hỗ trợ khả năng lập lịch công tác cá nhân

Hỗ trợ khả năng  tạo sổ tay điện tử thực hiện lưu các thông tin cá nhân

.........................................................

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình
Đơn vị quản lý và phát triển hệ thống: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố  Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363743596, fax: 0363743787

     
 

                 Đăng nhập hệ thống

       


Tên truy cập    
Mật khẩu    
       
     
     
 
Tổng số luợt truy cập: 326590